Безопасен интернет

     Безопасността на децата в интернет е актуална тема и като такава, ние възрастните – учители и родители не можем да останем безразлични към нея. Защото така ще бъдем безразлични към нашите деца!
     Подготовката за „Безопасен интернет“ – започна още от месец ноември, за да се реализира през месец февруари. 
     Допитахме се до експертите от „Safenet“/разгледайте тяхната интернет страница – www.safenet.bg, преведохме материали от сайта на „Pink Shirt day“ с ученическия съвет.
     Водихме разговори за гостуването на представители на Районен съд – Стара Загора в Пето основно училище, договорихме и други „безопасни“ инициативи – лекции в 5-те класове от представители на МКБППМН и педагогическия съветник.
     Всички учители от 1-7 клас получиха материали, предоставени от специалистите на „Safenet“ за провеждане на Часа на класа по темата.
     Ученическият съвет изготви информационни материали и табла с послания за приятелството.
    Ето и линк към публикацията на Районен съд – Стара Загора: тук