Безопасност на движението по пътищата

 

План за дейността на училищната комисия по БДП през учебната 2023/2024 година

Председател на комисията по БДП: Петър Мечев
Членове на комисията по БДП: Цанко Крушев, Светомир Събев и Енета Колева