Училищната библиотека към Пето основно училище “Митьо Станев”

     Училищната библиотека към Пето основно училище „Митьо Станев“ функционира още от създаването на училището. Библиотечният фонд е богат и наброява над 15000 библиотечни единици: учебно-помощна, художествена и справочна литература. Читателите – ученици са над 600, а  учители и административен персонал – близо 90.
     От една година към библиотеката е учреден читателски клуб „Малкият принц“. Децата от клуба се събират ежедневно, обсъждат прочетените заглавия, включват се в инициативи и се избират помощник-библиотекари. В библиотеката се провеждат  разнообразни събития – литературни четения, срещи с творци, конкурси, маратон на четенето. Тя е и място за създаване на социални контакти и приятелства, почивка  и  забавление.