Уважаеми дами и господа,

От името на екипа на Пето основно училище „Митьо Станев“ бих искала да изразя огромната благодарност за съпричастието на родители и приятели на училището за оказаната подкрепа и подарена надежда не само на пострадалите хора от община Карлово, но и на всички нас! 

Събраната сума от 3400 лева е жест на съпричастие, но тя е и знак за усилията ни като общност от милосърдни, отзивчиви, добронамерени хора,  с които е чест да възпитаваме бъдещите поколения и да градим гражданско общество! 

Бъдете здрави и нека е мир, благоденствие и уют както в домовете ни, така и в държавата ни! 

Директор: Димитринка Йовчева