Бюджет 2023

Пето основно училище - иновативното училище

Касов отчет за четвърто тримесечие

Пето основно училище - иновативното училище

План за четвърто тримесечие

5ОУ "Митьо Станев"

Утвърден бюджет 2023г.

5ОУ "Митьо Станев"

Отчет касово изпълнение на бюджета към 30.09.23

5ОУ "Митьо Станев"

Бюджет на 5ОУ за 2023г

5ОУ "Митьо Станев"

Отчет-бюджет за периода от 01.01.23 до 30.09.23