Пето основно учиище "Митьо Станев "

Визия

Визия на Пето основно училище “Митьо Станев”

     Пето основно училище „Митьо Станев“, град Стара Загора, е институция за обучение и възпитание чрез общообразователни и извънучилищни форми, реализирани от висококвалифицирани и мотивирани педагогически кадри.
     Училището се утвърждава като конкурентноспособно учебно заведение, в което се възпитават отговорни млади хора с изградени морални ценности. В обучението се прилагат модерни технологии и интерактивни методи за преподаване.
     Училището ангажира, подкрепя и насърчава всяка отделна личност към творчество и развитие, в това число и деца със специални образователни потребности.
     В Пето основно училище постоянно се усъвършенства квалификационната дейност на учителите, нивото на преподаване и се формира единна общност от ученици, учители и родители, разбиращи гражданските си права и отговорности.
    Ето защо нашата ВИЗИЯ е:
УЧИЛИЩЕ С ТРАДИЦИИ – УЧИЛИЩЕ С БЪДЕЩЕ.