На 08.12.2022 година, малко преди отбелязването на Световния ден за правата на човека, в Пето основно училище „Митьо Станев“ се проведе мащабна кампания в подкрепа на здравето и информирания избор. Съвместно с РЗИ-Стара Загора, се изготви програма за дейностите през целия ден. За първи път се организира толкова мащабна инициатива, насочена към ученици, родители, педагогически и непедагогически персонал.
За целия колектив на училището се извършиха скрининги с:
• Импедансен апарат, измерващ тегло, индекс на телесна маса, процент телесни мазнини и скелетна мускулатура, висцеларна мастна тъкан. В консултативен план бяха дадени препоръки за здравословно хранене и физическа активност.
• Апарат за измерване на въглероден монооксид (един от най-опасните токсини, които попадат в организма ни при пушене) в издишан въздух за активни и пасивни пушачи. Подкрепено беше желанието за отказ от тютюнопушене.
            Поради големия интерес РЗИ–Стара Загора, предвижда повторно измерване и сравняване на резултатите след определен период и положени от участниците усилия за здравословен начин на живот.
            За учениците от начален етап бяха организирани интерактивни занимания на тема: „Здравословно хранене“ и „Хигиена“. А за вредата от употреба на тютюневи изделия и алкохол лекторите говориха с учениците от 5. и 7. клас. А учениците ще „просветят“ на здравни теми своите родители.
            Лекциите изнесоха експертите от Дирекция „Обществено здраве“ към РЗИ – г-жа Галина Димитрова и г-жа Искра Динева. С тяхно съдействие се извърши и изследване и консултиране на желаещите от педагогическия и непедагогическия персонал с апаратура на инспекцията. Денят беше много натоварен поради големия интерес и богатата програма, но когато получиш детска рисунка, направена специално за теб, това дава спокойствие и смисъл, че сме стигнали до детските сърца! А съвместната работа между училището и РЗИ продължава, защото само така можем да постигнем нашата мечтана цел, а именно – здрави и щастливи ученици и учители, както и спокойни родители, защото здравето е лична отговорност, но и основно човешко право.