Европейска квалификация на учители

Училищният проект „Европейска квалификация“ продължава от 2018 г. до днес. С днешна дата са реализирани два К1 проекта по оперативна програма „Еразъм+“ и 20 мобилности на учители в 7 структурирани курса в 6 европейски страни с 2 обучаващи институции. Проектите, по които нашето училище спечели грантове от ЕК са:
                               „Европейска квалификация“ 2018-1-BG01-KA101-047487

Кликнете на картинката, за да научите повече
Кликнете на картинката, за да научите повече

                  „Европейска квалификация – 4К умения“ 2020-1-BG01-KA101-078664

Кликнете на картинката, за да научите повече
Кликнете на картинката, за да научите повече

Целите, които си поставяме, са да се повиши квалификацията на необходим брой педагогически специалисти и да се стимулират промени, свързани с модернизация на нашето училище и въвеждане на иновации. Така подготвяме учители лидери, които да генерират промяната и подпомогнат своите колеги за нея, чрез прилагане нови методи на преподаване и оценяване, промяна на учебна среда, въвеждане на нова организация и култура в класната стая, интегриране на съвременни технологии в учебния процес.
Вярваме, че така реализираните европейски квалификации по програма К1 на Еразъм+ създават мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на нашите учители, за да могат те ефективно да изпълняват своята преподавателска работа като предоставят на своите ученици съвременно и качествено образование на европейско ниво.

Разпространение на К1 проекта „Европейска квалификация – 4К умения“ – връзка ТУК

     За повече информация посетете сайта : Европейска квалификация