Тема за първа състезателна група (7. клас)

Тема за втора състезателна група (8. клас)

Тема за трета състезателна група (9. клас)

Тема за четвърта състезателна група (10. клас)

Тема за пета състезателна група (11. клас)

Тема за шеста състезателна група (12. клас)

Специална тема