З А П О В Е Д № РД09-823/05.04.2021 г

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, в общинските и в частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2020 – 2021 година

З А П О В Е Д № РД09-823/05.04.2021 г

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, в общинските и в частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2020 – 2021 година