Заповед за присъствени учебни дейности

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и във връзка със Заповед №РД-01-220/08.04.2021г. на Министъра на здравеопазването