Уважаеми родители!

Според Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата, за да се премине към присъствено обучение, учениците трябва да бъдат тествани два пъти седмично за COVID-19 след подадена декларация за съгласие на родителите или официален документ, който удостоверява, че детето е преболедувало COVID-19.

На 16.11.2021 г. част от учениците на 17 от общо 22 паралелки се завърнаха в класните стаи. По график, тридесет минути преди стартиране на учебните часове, учениците преминаха през първото тестване.

На 18.11.2021 г., когато се проведе второто тестване, паралелките бяха 19.

От името на класните ръководители и ръководството на Пето основно училище „Митьо Станев“ изказваме благодарност на всички доброволци – учители и родители.

Благодарим Ви, родители, че отделихте време и подадохте ръка към учителите, в труден момент, в който показахме, че всички заедно трябва да се справяме с предизвикателствата в името на децата!