Извънкласна дейност - Занимания по интереси

2019 - 2020 г.
Клуб „ХОРОТРОПЦИ“
Ръководител: Веселинка Шейтанова
Тематична подобласт: Сценични и танцови изкуства
Тип: Дейност по интереси
 
Клуб „ПЛАНИНАРЧЕ“
Ръководител: Паолина Пидакиева
Тематична област: Екологично образование и здравословен начин на живот
Тематичина подобласт: Знания за здравето
 
Клуб „ШАХМАТ“
Ръководител: Цанко Крушев
Тематична област: Технологии
Тематичина подобласт: Развитие на въображението – моделиране, творчество, игра и памет
 
Клуб „МЛАД БИБЛИОТЕКАР“ 
Ръководител: Рая Петрова
Тематична област: Технологии
Тематичина подобласт: Езиков свят

 

Клуб „СТЪКЛОПИС“
Ръководител: Енета Колева
Тематична област: Изкуства и култура
Тематичина подобласт: Изящни изкуства
Клуб „ДЕКОРАЦИЯ ВЪРХУ СТЪКЛО“
Ръководител: Енета Колева
Тематична област: Изкуства и култура
Тематичина подобласт: Изящни изкуства
Клуб „НАУЧИ СЕ ДА ПЛУВАШ“
Ръководител: Мария Добрева
Тематична област: Спорт
Тематичина подобласт: Индивидуални спортове
Клуб „АЗ ПЛУВАМ“
Ръководител: Мария Добрева
Тематична област: Спорт
Тематичина подобласт: Индивидуални спортове
Клуб „ДИГИТАЛНО ПОРТФОЛИО“
Ръководител: Росица Атанасова
Тематична област: Дигитална креативност
Тематичина подобласт: Дигиталните умения
 
Клуб „ДИГИТАЛЕН ИНТЕРАКТИВЕН АНГЛИЙСКИ ЕЗИК“
Ръководител: Росица Атанасова
Тематична област: Технологии
Тематичина подобласт: Езиков свят
 
Клуб „ЗНАМ И МОГА“
Ръководител: Ганка Димова
Тематична област: Технологии
​Тематичина подобласт: Природо-математическо знание
 
Клуб „ТУРИЗЪМ“ 
Ръководител: Ганка Димова
Тематична област: Екологично образование и здравословен начин на живот
​Тематичина подобласт: Знания за здравето
Клуб „ДРУГОВРЕМЕЦ“
Ръководител: Росица Проданова
Тематична област: Дигитална креативност
Тематичина подобласт: Креативно мислене в действие
 
Клуб „МОЯТ РОДЕН ЕЗИК“ 
Ръководител: Даниела Джеджева
Тематична област: Технологии
Тематичина подобласт: Езиков свят
 
Клуб „РОДОЛЮБИЕ“
Ръководител: Даниела Джеджева
Тематична област: Гражданско образование
Тематичина подобласт: Институционални знания и култура
 
КЛУБ „ВОЛЕЙБОЛ“
Ръководител: Динка Вълева
Тематична област: Спорт
Тематична подобласт: Колективни спортове
КЛУБ „ФУТБОЛ“
Ръководител: Кънчо Кашеров
Тематична област: Спорт
Тематичина подобласт: Колективни спортове
КЛУБ „ЗАБАВНА МАТЕМАТИКА“
Ръководител: Дияна Енева
Тематична подобласт: Природо-математическо знание
Тип: Дейност по интереси
КЛУБ „ПЪРВИ СТЪПКИ В 3D  ПРОЕКТИРАНЕТО“
Ръководител: Нейко Иванов
Тематична подобласт: Дигиталните умения
Тип: Дейност по интереси
КЛУБ „ПЪРВА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ И БДП“
Ръководител: Петър Мечев
Тематична подобласт: Знания за здравето
Тип: Дейност по интереси