Изпити

Заповед - приравнителен изпит 5. клас

Заповед - приравнителен изпит 4. клас

График за провеждане на приравнителни изпити с ученик в 4.клас за оформяне на срочна оценка 2023/2024 I Учебен срок

График за провеждане на приравнителни изпити с ученик в 5.клас за оформяне на срочна оценка 2023/2024 I Учебен срок

График за консултации с ученик за оформяне на срочна оценка 2023/2024 I Учебен срок