Иновативно училище

Иновативно училище

    Иновативните училища са модел за изграждане на нова образователна парадигма, чрез която учениците ще подобрят образователните си резултати и ще повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни стратегии.
    За да бъде определено като иновативно, училището трябва да докаже, че чрез въвеждане на иновативни елементи, чрез разработване по нов начин на учебното съдържание, учебните планове и програми, повишава качеството на образованието, т.е. иновативните училища имат по-голяма свобода при прилагането на нови, съвременни, иновативни методи на преподаване на учебния материал.
    От 2018 г. Пето основно училище „Митьо Станев“ е със статута на Иновативно училище. Две паралелки с второкласници – 2. A и 2. Б клас започват изучаването на Английски език чрез иновативни промени на учебна среда, в организация на учебния процес, нови методи и средства на преподаване. Проектът ще продължи 3 години като всяка година ще се развива и допълва. 
    За да научите повече за иновациите въведени в Пето основно училище „Митьо Станев“ посетете блога ни:

„Класна стая по Английски език – 4К умения“

иновативно училище