Иновативно училище

Иновативно училище

    Иновативните училища са модел за изграждане на нова образователна парадигма, чрез която учениците ще подобрят образователните си резултати и ще повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни стратегии.
    За да бъде определено като иновативно, училището трябва да докаже, че чрез въвеждане на иновативни елементи, чрез разработване по нов начин на учебното съдържание, учебните планове и програми, повишава качеството на образованието, т.е. иновативните училища имат по-голяма свобода при прилагането на нови, съвременни, иновативни методи на преподаване на учебния материал.
    От 2018 г. Пето основно училище „Митьо Станев“ е със статута на Иновативно училище. Две паралелки с второкласници – 2. A и 2. Б клас започват изучаването на Английски език чрез иновативни промени на учебна среда, в организация на учебния процес, нови методи и средства на преподаване и оценяване. Случва се кооперативно учене в час на двама учители, използват се нови технологии, проектно-базирано и смесено обучение. Проектът продължи 3 години като всяка година се развива и допълва. 

В периода 2021-2023 новият ни иновативен проект се казва „Учим активно – 4К умения“ Разширението на проекта включва иновативни дейности от предучилищна група до шести клас. В него са ангажирани 7 преподаватели, 10 класа, една предучилищна група и две групи ученици със СОП. 

Прочетете повече ТУК за иновативния проект на 5ОУ „Митьо Станев.
    За да научите повече за иновациите въведени в Пето основно училище „Митьо Станев“ посетете блога ни:

„Класна стая по Английски език – 4К умения“

иновативно училище