Иновации в действие 2022г. – училищна визита в ОУ „Климент Охридски“, Хасково


Програмата, която бяхме подготвили за нашите гости от ОУ „Климент Охридски“, град Хасково, СУ „Васил Левски“ – село Маноле, община Марица, област Пловдив, и ОУ „Христо Ботев“, село Равно поле, община Елин Пелин, по проект „Иновации в действие“ 2022г.