Заповед присъствено обучение за ученици от 5. до 7. клас

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

– Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберсигурност“ към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и с Центъра за безопасен интернет: SafeNet

– Инструкции за предпазване от COVID – 19

%d bloggers like this: