По повод 70-годишнината на Пето основно училище „Митьо Станев“ се проведе викторина на тема „Какво знам за моето училище“. Участваха отбори от всички шести класове, които имаха свои имена: 6.а клас – „Победоносните“; 6.б клас – „Мъдрите“; 6.в клас – „Шампионите“; 6.г клас – „Умни и шумни“; 6.д клас – „Ураган“ и 6.е клас – „Непобедимите“.
     Учениците отговаряха на въпроси от следните области: „Митьо Станев – живот и дело“; „Асоциации“; „Факти за Пето ОУ“; „История на Пето ОУ“ и „Логически задачи“.
Всички отбори показаха отлични знания за живота и делото на патрона и историята на Пето основно училище. Демонстрираха и възможностите на логическото си мислене, като отговаряха на въпроси с различна степен на трудност.
Публиката възторжено подкрепяше отборите. Първо място спечели отбор „Победоносните“ – 6.а клас със 175 т. На второ място се наредиха учениците от 6.д клас – „Ураган“ със 160 т., а на трето място се класира отбор „Непобедимите“ – 6.е клас със 135 т..
Всички участници получиха грамоти, а за призовите места имаше и допълнителни награди.
Състезанието подготвиха екип от учители от прогимназиален етап: Светомир Събев, Стефан Цветков, Ивелина Кьосева, Павлина Елинова, Радостина Томова и Нейко Иванов.