Как да защитим децата си онлайн?

      На 28.02.2019 г. сe проведе една специална родителска среща за родителите на ученици от 1 до 4 клас. Гост на срещата беше специалистът по детска онлайн безопасност г-н Деян Благоев. На нея се говори за онлайн предизвикателствата пред родителите и техните деца. Обсъди се от какво трябва да се пазят децата, какво ги вълнува, онлайн тормоза между връстници и как може да се помогне в такива случаи. Представиха се  последните тенденции и статистики в киберпространството. 
      Родителите трябва да са в крак с новите технологии, но и децата е важно да бъдат обучавани, да разпознават онлайн рисковете и да се защитават от тях. Всеки присъстващ имаше възможност да сподели проблемите си и да зададе въпросите си. Срещата се осъществи от Обществения съвет към Пето основно училище, със съдействието на  ръководството, учителите и педагогическите съветници.