График за провеждане на консултации с родители
I срок през учебната 2023/2024 година
начален етап

График за провеждане на консултации с ученици
I срок през учебната 2023/2024 година
начален етап

График за провеждане на консултации с ученици 
I срок през учебната 2023/2024 година
прогимназиален етап

График за провеждане на консултации с родители
I срок през учебната 2023/2024 година
прогимназиален етап