Литературен конкурс „Перо от лед“

литературен конкурс "Перо от лед",2024г
Литературен конкурс "Перо от лед" 2024г.
Зимен ученически литературен конкурс „Перо от лед“ завърши с отлично представяне
на Данаил Желязков от 3.б клас и Палмира Проданова от 2.в клас. Учениците на Пето основно училище постигнаха 3-то място във възрастовата група.

Ръководството на Пето основно училище поднася своите поздравления за постигнати високи резултати към Данаил Желязков и Палмира Проданова с класни ръководители г-жа Дарина Панчева и г-жа Лилия Иванова.