Пето основно учиище "Митьо Станев "

Мисия

Мисията на Пето основно училище “Митьо Станев”

     Училището се стреми към изграждане на пълноценен екип от учители, ученици и родители, който залага на новаторството и сътрудничеството, на индивидуалността и творческите заложби на всяко дете.
     Чрез висококвалифицирани педагози младите хора придобиват нагласи, знания и умения, които са им необходими, за да се развиват като отговорни към себе си и обществото личности, използвайки възможностите на съвременното знание.
     Затова нашата МИСИЯ е:
УЧИЛИЩЕ, ПРЕДОСТАВЯЩО КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ.