В Деня на народните будители – 1 ноември, бяха връчени наградите „Анастасия Тошева“ и „Млад учител“, които се присъждат за високи постижения в областта на науката и образованието в Община Стара Загора.

 

С плакет „Млад учител“ бе удостоена Мария Личева – учител по природни науки в Пето основно училище „Митьо Станев“. 

Г-жа Личева прилага иновативни методи на обучение и използва съвременните технологии в учебния процес за 7-те паралелки, на които преподава, и в групата по занимания по интереси „Химия и физика“. Тя съумя да „запали“ учениците си за изследователска работа по търсене на практическите приложения на трудната наука Химия.  В резултат от труда им учениците с нейна помощ изработиха комерсиални продукти, които нарекоха „Блисто“ – дезинфектант, течен сапун, препарат за измиване на прозорци, препарат за отстраняване на котлен камък – етикирани и в подходящи опаковки. 

Мария Личева организира демонстрационни уроци по физика и химия в края на учебната година. Поради невъзможността да проведе лабораторните занятия в ОРЕС, тя организира среща на седмокласниците със заместник-декана на факултета по физика и химия на ПУ „Св. П. Хилендарски“, доц. Георги Иванов, с доц. Д-р Гинка Екснер и с главен асистент Йордан Стремски, които лично демонстрираха пред седмокласниците впечатляващи опити с реактиви и материали по химия и физика.

Г-жа Личева умело свърза училището с университета и бизнеса. През настоящата учебна година има още по-големи амбиции. Отново ще води клуб по занимания по интереси с нови, полезни продукти, като свърже преподаването с правенето.