Национално външно оценяване IV клас

      Министерството на образованието и науката организира външно оценяване на знанията и уменията на учениците от 4. клас по предметите Български език и литература и Математика. Оценяването се провежда в края на началния етап на основното образование по предварително утвърден график от МОН. Целта на проверката е чрез еднакъв за всички ученици в страната изпитен инструментариум (тестови задачи) обективно да се оцени нивото на усвояване на знанията и уменията по съответния предмет.
За повече информация: МОН

Национално външно оценяване