Национално състезание Spelling Bee

Училищно състезание Spelling Bee – 06.03.2018г. 
Областно състезание Spelling Bee 24.03.2018, гр. Пловдив
Национален кръг на състезанието Spelling Bee 28.04.2018, гр. София 

За повече информация: Buncee