БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

План за дейността на училищната комисия по БДП през учебната 2023/2024 година

Председател на комисията по БДП: Цанко Крушев Членове на комисията по БДП: Петър Мечев и Светомир Събев