НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ за учебната 2023/2024 година в V ОУ „Митьо Станев“

Във връзка с НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ за учебната 2023/2024 година в V ОУ „Митьо Станев“ ще бъдат сформирани следните групи:

 

 

   – по Модул 1. Изкуства:         

  • вокална група                                      
  • български народни танци                        
  • съвременни танци                         

 по Модул 2. Спорт:

  • баскетбол 
  • волейбол
  • футбол