Класирани за областен кръг на олимпиада по биология и здравно образование са:

1. Евелин Добринова Данева – 7.в клас
2. Мартина Петрова Атанасова – 7.е клас
3. Велимира Христова Христова – 7.б клас
4. Георги Георгиев Грудев – 7.е клас
%d bloggers like this: