Класирани за областен кръг на олимпиада по история и цивилизации са:

1. Искрен Станиславов Стайков – 5.а клас
2. Христина Стефанова Кюпекчиева – 5.б клас
3. Иванина Красимирова Георгиева – 5.в клас
4. Теодора Живкова Желязкова – 5.в клас
5. Станислав Стоев Георгиев – 5.г клас
%d bloggers like this: