ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ

ПРОТОКОЛ за резултата от писмена форма на ОЛИМПИАДА по биология и здравно образование

ПРОТОКОЛ за резултата от писмена форма на ОЛИМПИАДА по география и икономика

ПРОТОКОЛ за резултата от писмена форма на ОЛИМПИАДА по история и цивилизации

ПРОТОКОЛ за резултата от писмена форма на ОЛИМПИАДА по български език и литература

ПРОТОКОЛ за резултата от писмена форма на ОЛИМПИАДА по математика

КЛАСИРАНИТЕ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ УЧЕНИЦИ И ТЕХНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ НС ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ