Календар и Резултати от олимпиади

Проведени в Пето основно училище
Пролетно национално състезание по физика 13.03.2021 год.
Класиране от ПРОЛЕТНО НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИЗИКА - 13.03.2021Г.
Read More
Пролетно национално състезание по физика 13.03.2021 год.
Резултатите от Пролетното национално състезание по Физика, което се проведе на 13 март 2021 година:
Read More
З А П О В Е Д № РД09-823/05.04.2021 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, в общинските и в частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2020 – 2021 година,...
Read More