Обучение от разстояние в електронна среда

 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

          ОТНОСНО ОБУЧЕНИЕТО В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ ИНФОРМАЦИЯ ПОЛУЧАВАТЕ В ЕЛЕКТРОННИЯ ДНЕВНИК ШКОЛО!
        ОБРЪЩАЙТЕ СЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ОБЯСНЕНИЯ КЪМ КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ ИЛИ КЪМ РЪКОВОДСТВОТО НА УЧИЛИЩЕТО ПО ТЕЛЕФОНА ИЛИ НА СЛУЖЕБНИЯ ИМЕЙЛ:   ou5sz@abv.bg