Открит бинарен урок с 1.д клас

Открит бинарен урок

 Г-жа Паолина Пидакиева и г-жа Деница Танева, както и учителят по физическо възпитание и спорт – г-жа  Мария Добрева проведоха интердисциплинарен урок с децата от 1.д клас в часа по спортни дейности! Идеята им бе да се покаже, че знанията на децата могат да бъдат затвърдени по различен начин! В хода на часа се преплитаха различните изучавани предмети – математика, български език, музика, родинознание, планинарство, заедно със спортни игри!

 Децата се представиха отлично!