Ръководство на училището
Директор:  
Димитринка Йовчева
Заместник-директор по учебната дейност:
Дани Найденова
Заместник-директор по учебната дейност:
Десислава Нанева
Заместник-директор по административно-стопанската дейност:
Златолена Андреева

Начален етап и ПГ

Анета Стоева Атанасова
Атанаска Тодорова Темелкова
Боряна Милкова Петкова
Венета Стоянова Стоянова
Галина Добрева Янкова
Галина Калчева Начева
Даниела Неделчева Джеджева
Дарина Йорданова Панчева
​Десислава Маринова Грозева
Деница Иванова Аврамова
Диана Ангелова Драманска
Диана Велчева Петкова
Диана Станкова Славова-Михалева
Диляна Петрова Петрова
Дора Петрова Павлова
Елка Велчева Ленкова-Динева
Емилия Николаева Димитрова
Иванка Георгиева Иванова
Ивелина Гойчева Готева
Ирена Стефанова Петрова
Красимира Лозева Лозева
Латинка Йорданова Рукова
Лилия Иванова Иванова
Мария Йорданова Иванова
Мария Колева Енева
Марияна Янева Пенева

Мая Петкова Влайкова
Милена Михова Манова
Мима Георгиева Ботева
Надежда Иванова Тенева
Нели Проданова Артинова
Нина Димитрова Димитрова
Олга Кирева Тенева
Паолина Константинова Пидакиева
Петя Иванова Маринова
Петя Миткова Дамянова
Поля Иванова Константинова
Радина Иванова Димитрова
Радка Стоянова Стефанова
Росица Делчева Атанасова-Минева
Росица Илчева Стоянова
Румяна Стойнова Иванова
Светлана Красимирова Вачкова-Енчева
Светозара Йорданова Георгиева
Славена Петрова Тодорова
Снежина Костова Иванова
Снежина Петкова Атанасова
Таня Василева Цветкова
Христина Сотирова Найденова
Цанко Христов Крушев
Юлия Атанасова Митева
Янка Иванова Илийчева

 

Прогимназиален етап

Ангел Георгиев Гюзлев
Атанаска Иванова Тодорова
Божанка Иванова Дякова
Ганка Йовчева Димова
Динка Кунева Вълева
Дияна Иванова Енева
Енета Петкова Колева
Кънчо Митков Кашеров
Мария Динева Добрева
Мария Маринова Гочева
Мария Руменова Личева
Мария Стефанова Георгиева
Нейко Иванов Иванов
Павлина Георгиева Елинова

 

Павлина Миланова Пецева
Павлина Стефанова Станчева
Пенка Георгиева Александрова
Петър Иванов Мечев
Радостина Пенкова Томова
Росица Валериева Проданова
Румяна Минчева Сидерова-Гимпл
Светомир Минчев Събев
Стела Велева Димитрова
Стефан Цветанов Цветков
Теменужка Живкова Карамитева
Теодора Николова Сандева
Христина Енчева Георгиева
Цветанка Радева Попова