Ръководство на училището
Директор:  
Димитринка Йовчева
Заместник-директор по учебната дейност:
Дани Найденова
Заместник-директор по учебната дейност:
Десислава Нанева
Заместник-директор по административно-стопанската дейност:
Златолена Андреева

Начален етап и ПГ

Анета Стоева Атанасова
Атанаска Тодорова Темелкова
Боряна Милкова Петкова
Венета Стоянова Стоянова
Галина Добрева Янкова
Галина Калчева Начева
Дарина Йорданова Панчева
Деница Иванова Аврамова
Деница Желязкова Танева
Диана Ангелова Драманска

Диана Велчева Петкова
Диана Станкова Славова-Михалева
Диляна Петрова Петрова
Дора Петрова Павлова
Елка Велчева Ленкова-Динева
Емилия Николаева Димитрова
Иванка Георгиева Иванова
Ивелина Гойчева Готева
Ирена Стефанова Петрова
Латинка Йорданова Рукова
Лилия Иванова Иванова
Мария Йорданова Иванова
Мария Колева Енева
Марияна Янева Пенева

Мая Петкова Влайкова
Милена Михова Манова
Мима Георгиева Ботева
Надежда Иванова Тенева
Нели Проданова Артинова
Нина Димитрова Димитрова
Олга Кирева Тенева
Паолина Константинова Пидакиева
Петя Иванова Маринова
Петя Миткова Дамянова
Поля Иванова Константинова
Радка Стоянова Стефанова-Балъкчиева
Росица Делчева Атанасова-Минева
Румяна Стойнова Иванова
Светлана Красимирова Вачкова-Енчева
Светозара Йорданова Георгиева
Славена Петрова Тодорова
Снежина Костова Иванова
Снежина Петкова Атанасова
Таня Василева Цветкова
Христина Сотирова Найденова
Цанко Христов Крушев
Юлия Атанасова Митева

Прогимназиален етап

Ангел Георгиев Гюзлев
Атанаска Иванова Тодорова
Божанка Иванова Дякова
Ганка Йовчева Димова
Дияна Иванова Енева
Енета Петкова Колева
Кънчо Митков Кашеров
Мария Динева Добрева
Мария Маринова Гочева
Мария Руменова Личева
Мария Стефанова Георгиева
Мартин Владимиров Демирев
Нейко Иванов Иванов

Павлина Георгиева Елинова

 

Павлина Миланова Пецева
Павлина Стефанова Станчева
Пенка Георгиева Александрова
Петър Иванов Мечев
Радостина Пенкова Томова
Росица Валериева Проданова
Румяна Минчева Сидерова-Гимпл
Светомир Минчев Събев
Стела Велева Димитрова
Стефан Цветанов Цветков
Теменужка Живкова Карамитева
Теодора Николова Сандева
Христина Енчева Георгиева
Цветанка Радева Попова

 

Виолетка Димитрова Иванова – логопед
Гергана Минчева Филипова – педагогически съветник
Димитринка Иванова Кънчева – старши ресурсен учител
Ивелина Цветанова Кьосева – педагогически съветник