Пето основно училище "Митьо Станев"

Педагогически състав

РЪКОВОДСТВО НА УЧИЛИЩЕТО

Димитринка Йовчева
Директор

Дани Димова
Заместник-директор по учебната дейност

Десислава Нанева
Заместник-директор по учебната дейност

Златолена Андреева
Заместник-директор по административно-стопанската дейност

НАЧАЛЕН ЕТАП И ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

Анета Атанасова

Атанаска Темелкова

Боряна Петкова

Венета Стоянова

Галина Янкова

Галина Начева

Дарина Панчева

Деница Панева

Деница Танева

Диана Драманска

Диана Велчева

Диана Славова-Михалева

Диляна Петрова

Дора Павлова

Елка Ленкова-Динева

Емилия Димитрова

Иванка Иванова

Ивелина Готева

Ирена Петрова

Латинка Рукова

Лилия Иванова

Мария Иванова

Мария Енева

Марияна Пенева

Мая Влайкова

Милена Манова

Мима Ботева

Надежда Тенева

Нели Артинова

Нина Димитрова

Олга Тенева

Паолина Пидакиева

Петя Дамянова

Петя Маринова

Поля Константинова

Радка Стефанова-Балъкчиева

Росица Атанасова-Минева

Румяна Иванова

Светлана Вачкова-Енчева

Светозара Георгиева

Славена Тодорова

Снежина Иванова

Снежина Атанасова

Таня Цветкова

Христина Найденова

Цанко Крушев

Юлия Митева

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Ангел Гюзлев

Атанаска Стойчева

Божанка Дякова

Ганка Димова

Дияна Енева

Енета Колева

Кънчо Кашеров

Мария Добрева

Мария Гочева

Мария Личева

Мария Георгиева

Мартин Демирев

Нейко Иванов

Павлина Пецева

Павлина Станчева

Пенка Александрова

Петър Мечев

Радостина Томова

Росица Проданова

Румяна Сидерова-Гимпл

Светомир Събев

Стела Димитрова

Стефан Цветков

Теодора Сандева

Христина Георгиева

Цветанка Попова

УЧИЛИЩЕН ЕКИП ЗА ПОДКРЕПА

Виолетка Иванова – логопед

Гергана Филипова – педагогически съветник

Димитринка Кънчева – старши ресурсен учител

Ивелина Кьосева – педагогически съветник

АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ

Недялка Георгиева

Минка Семова

Рая Петрова

МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ

м.ф. Даниела Димитрова