Пето ОУ по време на пандемия

Учителят продължава да работи с възрожденски ентусиазъм и със сърце при новите условия от разстояние.

Днес учителят е поканил в дома си повече от 300 ученици, а родителите и децата всеки ден имат гости в лицето на учителите. Още от първия ден на оставането у дома учителите, преподаващи в старозагорското училище, успяха лесно и бързо да се пренастроят към новите условия, защото от години работят интерактивно и креативно.

Творческото и активното учене на учениците от Пето основно училище и до момента е развивано от учителите им чрез платформите Quizlet, Quizizz, Live Worksheet, Learning apps, Kahoot, Nearpod, Google, Seesaw. А в настоящия момент основно се използват възможностите на app.shkolo.bg.

Призивът на учителите от V ОУ „Митьо Станев“ към родителите е да ни чувстват като партньори в този необичаен процес. Няма как да стигнем до ученика, ако родителят не е нашата жива, реална връзка с детето му. А съветът към учениците е да се отнесат с необходимата отговорност към дистанционното обучение – сега интернет пространството е тяхното училище. Днес се изпълнява една голяма тяхна мечта – да учат сами и да покажат на учителите колко са добри в онлайн средата. Това е техният момент да се представят по най-добрия начин.  

Прочетете статията във вестник Национална бизнес поща.