По повод 70-годишнината на Пето основно училище „Митьо Станев“ през цялата учебна година са планирани множество инициативи и събития. Дългоочаквано и трепетно беше събитието на 15 ноември, когато ученици от всички четвърти класове, техните учители и ръководството на училището посетиха село Знаменосец, родното място на патрона на училището – Митьо Станев. Там те поднесоха венец и цветя пред паметника на Митьо Станев и се запознаха с негов наследник. Интересен и вълнуващ беше разговорът с него, както и с представителите от местното читалище и кметство. Учениците научиха нови и интересни факти от живота и делото на Станев.

Домакините поканиха гостите да разгледат библиотеката и етнографската експозиция в читалището. Децата се докоснаха до предмети от бита на своите прабаби, впечатлиха се от многобройните медали и грамоти на читалищните дейци.

Ползотворна беше срещата с обещание да не се прекъсва връзката между училището и местното читалище.