Посланици на природата

Днес в двора на Пето основно училище учениците от 2. г клас с класен ръководител г-жа Дора Павлова, които са Посланици на природата, засадиха дръвчета, които ще бъдат част от новия „Еко кът за четене“. По-големите ученици от 6. а клас също помогнаха за облагородяването на дворното пространство и засадиха храстовидни растения, които ще бъдат завършекът на зеленото кътче.

Инициативата се осъществи благодарение на фондация „Детски книги“ с председател Валентина Стоева. Пилотната програма се реализира в пет училища от различни градове в България, които са част от читателските клубове „Бисерче вълшебно“. След краткото представяне на инициативата и беседата с учениците на различни теми, свързани с чистия въздух, с това кои са неговите замърсители, каква е нашата роля в природата и как да се грижим за нея, учениците и гостите се пренесоха в света на книгите. В зала „Ботьо Ботев“ две паралелки (2. а и 2. г) се запознаха с книгите, които г-жа Стоева дари на училището. Шестдесет книги дават знания на малките читатели за околната среда, за ролята на животните, за насекомите или за интересния живот на пчелите, благодарение на които ние съществуваме.

Гости на събитието бяха: г-жа Станимира Димитрова – началник-отдел „Образование“, Олга Асенова – главен експерт към отдел „Образование“, г-жа Савина Ватева – председател на Обществения съвет, г-н Атанас Дянков – председател на Обществения съвет – мандат 2018-2023 година.