Празник на буквите

       Учениците от 1. г клас с класен ръководител Дора Павлова се сбогуваха с Буквара и посрещнаха новата си приятелка Читанката. Всички първокласници доказаха, че са грамотни и вече могат да четат и пишат.