"Приказка за хляба" - ФУЧ Народно творчество

      На 28.01.2020 г. учениците от ФУЧ Народно творчество с ръководител Дора Павлова представиха пред свои съученици и родителите си „Приказка за хляба“. На сцената на Актовата зала бе показан пътят на хляба от нивата до трапезата. Малките актьори запознаха съучениците си с предмети от бита на българите в миналото и демонстрираха трудови дейности – оране на нивата, засяване на житото, жънене и мелене на житото, месене на хляб и обичаи на българската трапеза.