Проекти от 5. клас по история и цивилизации на тема "Древен Египет" и "Месопотамия"

Учениците от V клас изработиха индивидуални проекти по история и цивилизации на тема „Древен Египет и Месопотамия“ във връзка с приключването на раздела „Древен Изток“.

Срокът на изпълнение беше почти два месеца като задачата включваше предварително проучване за избор на тема, практическа част- изработване на макет или постер, и теоретична част- представяне на информация пред класа за избрания исторически паметник, личност, събитие и т.н. Учениците имаха възможността сами да изберат темата си, източниците на информация и материалите, с които ще работят. В рамките на един учебен час всички представиха проектите си пред класа, разказаха какво ги е вдъхновило и какво ново са научили за историята на древните египтяни и месопотамци.

Като достоен завършек на цялостната си работа, децата сами подредиха проектите си на изложба в централното фоайе на училището.