Проектна работа "Слънчева система"

      Учениците от 4. д клас проявиха голям интерес към Слънчевата система. Направиха свои проучвания от различни източници на информация. Създадоха мултимедийна презентация и изложба с изработени от тях макети на Слънчевата система. Разказаха интересни факти за звездите, планетите и техните спътници на свои съученици от 4. а и 4. г клас.