Проектът „ПрироДА:

Изграждане на информирана подкрепа за европейската екологична мрежа Натура 2000. Възпитание на поколение от обучени и знаещи поддръжници”, носи краткото име „ПрироДА” и е финансиран от програма LIFE на Европейския съюз. Целта на проекта е изграждане на поколение от знаещи поддръжници на националната екологична мрежа Натура 2000. В основата на проекта е залегнало съзиждането на емоционална връзка между човека и природата, защото всеки ще подкрепи и защити това, което обича.

В проекта участваха 56 училища от всички 28 административни области на страната, като Пето основно училище“ Митьо Станев“ е едно от тях. Учениците се запознаха с 15 основни теми, които разкриват връзката между промените в околната среда, предизвикани от човека и природните бедствия, до които водят те. Отделните теми бяха представени като игри и практически занимания, изискващи активното участие на ученици и учители. Заниманията засилиха интереса на учениците към природата, стимулираха тяхната креативност и съдействаха за формирането на положително и информирано отношение към природата. Участниците в проекта посетиха природен парк „Сините камъни“ и адаптационната волиера за белоглави лешояди. Участваха в „Натура 2000 на колела“, като изгледаха филми за защитени природни обекти в България.Отборът на училището зае първо място на финалното състезание в НДК – София, като победи отбора на 1ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ от град Кюстендил.

Ръководител на проекта: Павлина Елинова