Всички ученици от шести клас на Пето основно училище „Митьо Станев“, гр. Стара Загора представиха своите проекти на тема „Рисувам с координати“.

        Проектите включват интересна информация за възникването на правоъгълната координатната система, за видния математик Рене Декарт, както и любопитни факти за значими открития, намерили приложение в живота. В правоъгълна координатна система учениците построяват не само зададените фигури от своите преподаватели г-жа Дияна Енева и г-н Нейко Иванов, но и своя авторска фигура, която описват чрез координати. Те доказват за пореден път, че тема от учебното съдържание по математика за 6.клас, „Декартова координатна система“, може да бъде причина за творческо вдъхновение.

       В своите проекти учениците съчетават математиката и изобразителното изкуство чрез обекти от заобикалящата ни действителност.

       С нетърпение се включват в предизвикателството да влязат в ролята на творци за да заслужат  70 отлични оценки, в чест на 70-годишния юбилей на своето училище. Техните рисунки в координатна система, изработени със старание и прецизност, са доказателство за това, че математиката може да служи и за забавление.