PictureПроект „Твоят час“

2016-2017 г.


ОТЧЕТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ

по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1

 Picture


 Клуб „Търгувам и печеля“


 


Клуб „Малки бизнесмени“


      Целта на тази публична изява на клуб „Mалки бизнесмени” е да покаже, че учениците могат да работят в екип, могат да творят, могат да се изграждат като организирани и креативни личности. Още в най-ранна възраст трябва да се изгради предприемаческа култура и отношение към бизнеса.
       Учениците бяха разделени на пет екипа. Всеки екип представи своята бизнес идея. Бяха взети решения за създаване на ресторанти. Всеки участник имаше поставена задача. Общата цел беше да се произведе продукт и да се спечелят пари. По време на представителната изява учениците реализираха своите идеи. Те отвориха ресторантите си, подредиха маса като спазваха етикета, приготвиха вкусни и красиви сандвичи и салати. Проявиха много творчество и креативност. Гостите на изявата (ученици и родители) бяха много впечатлени. Те си закупиха вкусна храна и я хапнаха в приятна обстановка. И участници и гости се забавляваха много.       
       Очакваните резултати – да разбират и използват понятията, свързани с бизнеса и икономиката, да познават многообразието от професии и работни места, да се разширят познанията им за видовете бизнес в общността, за ролята на парите и начините за печелене и спестяване, да разбират начините, по които държавата подкрепя услугите за повишаване на благосъстоянието на своите граждани, да се разширят уменията за работа в група, да се формират отношения на взаимопомощ и уважение към различното мнение, да се формира мотивация за учене по всички учебни предмети, поставени в началото на проекта, са постигнати.

 

Клуб „Аз съм българче и обичам моя език“


 


Клуб „Децата на Айнщайн“


     Целта на публичните изяви по интереси е да покажат, че учениците могат да работят в екип, могат да творят, могат да се изграждат като организирани и креативни личности. Още в най-ранна възраст трябва да се изгради предприемаческа култура. Учениците от клуб „Айнщайн“ показаха изработените от тях модели на къщи и презентация за най-великия изобретател Никола Тесла. Проявиха творчество в оформянето и подреждането на градче. Учениците в групи по двама или трима изработиха от кубове и пирамиди къщичките. Бяха задавани въпроси, като на отговорилите вярно имаше награди.
      Гости на изявата бяха ученици от клуба по фотография.
      Очакваните резултати са: Да свържат, геометричните фигури, със заобикалящата ни среда. Да добият умения за работа в екип и желание за научаване на информация извън учебния материал.

 

Клуб „Архимед“


Picture


   На 31.05.2017 г. в 12.00 ч. всички  ученици от група „Архимед“, разделени на екипи изготвиха постери от изучени и предварително събрани материали за изобретенията  и откритията  на великия  учен Архимед и подредиха изложение  на  макети, схеми  и геометрични тела, изработени в часовете на извънкласната дейност. На конкурса за най-добър и образователен постер учениците определиха работата на Емили Узунова и Силвана Димитрова от 6 г клас, а за най-интересен и сложен макет бяха отличени  изработките на Благовеста Бонева – 6. В клас, Станимир Жеков – 6. Б клас, Маргарита Колева – 6. В клас, Андрея Енева – 6. Б клас и Диана Янкова – 6. А клас.
     Целите на представителната изява са учениците да се научат да систематизират, анализират и обобщават изучена инфoрмация, както и да умеят да я представят в най-добра форма и вид пред публика. Изявата бе достояние на всички ученици от училището.
 

Клуб „Лесна математика“ и „Лесна математика 2“


     На 13 и на 14.06.2017 г. От 12.30 ч. всички  ученици от група „Лесна математика“ и от група „Лесна математика-2“,  разделени на два отбора се включиха  във викторина, където се състезаваха да покажат колкото може повече знания по математика, получени през изминалата учебна година.
    Целта е повишаване на интереса им по математика и мотивацията им за подобряване на техния успех.

 

Клуб „Графичен дизайн“


Picture
 

​       Целта на тази публична изява е да се представят и разпространят изработените и отпечатвани предварително в предишни занятия брошура на тема Пето основно училище „Митьо Станев“,  на поздравителни картички за 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост и фотоизложба със снимки на децата от клуба. Децата работиха в екип и избраха за целта 2-те най-красиво изработени и съдържателни картички и една от брошурите. За 24 май едната картичка бе изпратена по email на учителите от нашето училище. Също така, всяко дете получи албум със снимки, отразяващи нашата дейност през годината.

 

Клуб „Аз общувам с Европа“


Picture

     Учениците от клуба проведоха видео конферентна връзка със своите партньори по eTwinning проекта „Дигитално гражданство“ и поканиха свои съученици от другите класове (2. и 3. клас), за да им разкажат за дейностите на своя клуб. Участниците от клуба проведоха викторина сред публиката и раздадоха награди на тези, които са запомнили най-важни подробности от споделените от тях дейности на клуба. Участниците от клуба получиха в края на събитието грамоти за успешно представяне и папки с материали за организиране на портфолио от ръководителя на клуба. Участниците от клуба и техният ръководител създадоха сайт на дейностите на проекта: http://bit.ly/2present2

 


Клуб „Аз общувам със Света“


Picture

      Учениците от клуба поканиха свои съученици от другите класове (2. и 3. и 4. клас) и им разказаха за дейностите на своя клуб, презентираха реализираните проекти и дигитални инструменти. Участниците от клуба проведоха викторина сред публиката и раздадоха награди на тези, които са запомнили най-важни подробности от споделените от тях дейности на клуба. Участниците от клуба получиха в края на събитието грамоти за успешно представяне и папки с материали за организиране на портфолио от ръководителя на клуба.
       Участниците от клуба и техният ръководител създадоха сайт на дейностите на проекта:  http://bit.ly/2performin

Клуб „Роден език“ 


Picture

      Празникът е организиран като заключителен етап от дейността в клуба. Целта на публичната изява е учениците да покажат пред родителите, съучениците си от класа и ръководството на училището в лицето на зам.- директора, че са преодолели голяма част от дефицитите си по отношение на езиковата си култура, имат самочувствие и увереност при решаване на различни по вид езикови задачи като: викторини, състезания, изразително рецитиране, драматизация. Да изпитат удовлетвореност от положения труд през учебната година и да покажат пред гостите на празника придобитите знания и умения.
       Празникът започна с изразително рецитиране на стихотворения за нашата родна реч. Продължи с езикова викторина за придобитите езикови знания. Последва състезание ,,Аз и буквите“ между два отбора: ,,Люляк“ и ,,Божур“, с разнообразни езикови задачи. Имаше жури, което определи победителя.
      Последва драматизацията „Тошко Африкански“ по Ангел Каралийчев, в която взеха участие всички деца.
     Накрая имаше музикално парти, торта и много подаръци.
     Децата показаха знания и получиха поощрения от гостите, бяха щастливи от организирания празник. Родителите изразиха своето задоволство и желание за подкрепа при организиране на следващи дейности, свързани с израстването и развитието на децата им.

Клуб „Млад Медик“


 


Клуб „Футбол“