ПРОЕКТ EVN

   Проектът за обучения на ученици в началните училища на тема разумно и безопасно ползване на енергията е създаден и финансиран от EVN България.
   Той стартира с „Часът на Иви и Енчо. Уроци за енергия и екология“ през 2009 г. В рамките на инициативата ЕVN предоставя на училищата партньори информационни материали, които по достъпен за децата начин обясняват енергийната ефективност и безопасното ползване на електроуреди в дома. Инициативата е насочена към ученици от 2-ри, 3-ти и 4-ти клас.
   Основната цел на програмата е изграждане на „зелено мислене” сред децата – отговорно отношение към ресурсите на Земята; разумно и безопасно ползване на енергията в училище и у дома.
   Чрез разработените книжки се обогатява учебната програма с информация за децата и техните семейства, която е не само практически полезна, а и поднесена по забавен и нестандартен начин.
    Занимателните обучения за енергия и екология се провеждат в четири учебни часа в Часа на класа. EVN България предоставя безвъзмездно на учениците и техните учители учебници и дидактически материали, одобрени от МОН.
    В края на всяка учебна година децата имат възможност да покажат своето отношение към опазването на природата и към наученото в „Часът на Иви и Енчо“. Организират се съобразени с възрастта им конкурси на теми, свързани с разумното използване на енергията.
    Светулката Иви и зайчето Енчо са приятелите на децата, които ги съпровождат в уроците и игрите. Иви знае много за енергията и винаги може да даде полезен съвет, а Енчо е любознателен и с радост се учи на нови неща, които могат да подобрят уюта и безопасността в неговия дом.
    Енергийната ефективност се превръща в един от водещите аспекти в живота на хората, затова EVN България счита за свой дълг към обществото възпитанието на една съвременна култура на енергопотребление и зелено мислене у децата – бъдещето на България.