Световният ден на рециклирането се отбелязва на 18 март по инициатива на Global Recycling Foundation. В България инициативата се координира от сдружение BG Бъди активен. Темата през тази година е „Герои на рециклирането“. Целта е да бъдат популяризирани историите на хора, общности и градове, за които намаляването на отпадъците и рециклирането са приоритет.
Учениците от 4.г клас разказват за своето участие в инициативата.

                                               4.г клас с класен ръководител Дора Павлова.