Родителската среща за предучилищна група и за първи клас ще се проведе на 05.09.2022г. в 18:00ч. в залата на Пето основно училище „Митьо Станев“.

Разпределението по стаите ще бъде следното:

ПГ – стая 111
1.а клас – стая 108
1.б клас – стая 107
1.в клас – стая 106
1.г клас – стая 105
1.д клас – стая 104

Списъците с разпределението на учениците в 1.клас по паралелки можете да видите на входа на училището ни.