Родителската среща за първи клас ще се проведе на 05.09.2022г. в 18:00ч. в залата на Пето основно училище „Митьо Станев“.

Списъците с разпределението на учениците в 1.клас по паралелки можете да видите на входа на училището ни.

%d bloggers like this: