Световен ден на водата

На 22.03.2023 г., Световния ден на водата, учениците от 5.клас изработиха проекти на тема: „Водата е ценна“. С помощта на техния учител по човекът и природата – г-жа Павлина Пецева, те подредиха в изложба проектите си. Целта е да се покаже красотата им, но и да се предизвика вниманието на останалите ученици. Водата трябва да се цени и да се повиши информираността ни по повод нейното опазване. Само чрез прякото ни участие и ангажираност може да се постигне справянето с водната криза в световен мащаб и осъзнаването, че водата е живот.