Световният ден на добротата и Международен ден на толерантността

      Учениците на нашето училище отбелязаха на 13 ноември – Световният ден на добротата (World Kindness Day). Според изследванията на психолози колкото повече добри постъпки върши човек, толкова по-щастлив се чувства. Учени са на мнение, че тези, които дават ежедневно израз на своята благодарност, се чувстват много по-добре физически и изпитват вътрешна удовлетвореност и хармония.
      Няколко дни по-късно на 16 ноември е Международният ден на толерантността. На този ден се е поставило началото на кампанията за разпространение на равенство, подобряване на условията за живот и се отрича дискриминацията. Учениците за пореден път обсъдиха какво означава да си толерантен, изработиха постери и ги поставиха на видно място в училището.