Откриват се 2 свободни места за подготвителната група в Пето основно училище „Митьо Станев“ за учебната 2022/2023 година.
Кандидатстването се осъществява на място или по електронен път на имейл: ou5sz@abv.bg